WikliSoft

WikliSoft tuottaa työkaluja maatilan johtamiseen sekä tilan tuotannon ja taloudenhallintaan. WikliSoftin tarkoituksena on kehittää ja luoda taloudenhallintaan uusia aiempaa parempia ohjelmistoja asiantuntijoiden sekä viljelijöiden käyttöön. WikliSoft Oy on nimenvaihdoksen kautta suora jatko Cashment Oy:lle, joka perustettiin v. 2015. Wiklisoft Oy omistaa Cashman-ohjelman oikeudet ja viimeisen kahden vuoden aikana tuoteperhettä on laajennettu Wikli-maailman sivusto- ja ohjelmistopalveluilla. Tuotamme työkaluja maatilojen johtamiseen sekä tuotannon ja talouden hallintaan.

 

WikliSoftin tuotteisiin kuuluvat:

 

Wikli – sovellus

Wikli sovellus on nettipohjainen maatiloille liiketoimintasuunnitelmia sekä tuotannon ja talouden laskelmia tekeville neuvojille sekä konsulteille suunnattu, tilatietojen keräämiseen ja omaisuuserien arvottamiseen soveltuva ohjelmisto.

Appissa ominaisuuksia:

– Interaktiiivinen liiketoimintasuunnitelma

– Tilan tuotannon, talouden ja asiakirjatietojen tallennuspaikka

– Tuotettujen tuotteiden(maito, liha, vilja, nurmi, jne) tuotantokustannuslaskenta tilan todellisten lukujen mukaisesti

– Valtuutus; Voit valtuuttaa neuvojan, laskijan, pankin, vakuutusyhtiön tai vaikka tilitoimiston katselemaan tai lisäämään tietoja sekä asiakirjoja Wikliin.

 

CashMan

Maatalouden kannattavuuden, maksuvalmiuden, vakavaraisuuden-, verolaskennan ja tuotannon nykytilanteen ja tulevaisuuden suunnitteluun kehitetty sovelluspohjainen työkalu. Asiantuntijat sekä yksityishenkilöt käyttävät CashMan- ohjelmaa päivittäin maa- metsä-, yritys- ja yksityistalouden suunnittelun työkaluna.

CashManin ominaisuuksia:

– Kannattavuus-,

– Maksuvalmius- ja

– Vakaraisuuslaskelmat

– Sukupolvenvaihdokset

– Yhtiömuodon muutoksen vaikutus tilan veroihin ja kokonaistalouteen

– Kuukausitason budjetointi

 

Miten Wikli – sovellus ja CashMan liittyvät toisiinsa?

Wikli – sovellus on tarkoitettu keräämään sekä kokoamaan tilan tai yrityksen tiedot yhteen nettisovellukseen. Tiloilta ja yrityksistä kerätty tieto siirretään rajapintoja pitkin CashMan ohjelmaan, jonka avulla käyttäjä pystyy arviomaan yrityksensä nykytilannetta, suunnitella yrityksen tulevaisuutta, tai laskea tilalle tuotannosta aiheutuvien verojen määrää tulevaisuudessa.

 

 

Yhteystiedot

https://www.wikli.fi/yhteystiedot-ws/